RASHTRIYA KISHOR
SWASTHYA KARYAKRAM
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

Total Adolescents

253235661

(Census 2011)

Boys

133401231

Girls

119834430